ELON MUSK 41 DE ANI 27 DE ABU 24 DE ANI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

La 24 de ani a pus, împreu­nă cu fra­te­le său Kim­bal, ba­ze­le companiei Zip2, care ini­ţial fur­ni­za şi li­cen­ţia ghi­duri on­li­ne pentru zia­re. A câşti­gat pri­mul mi­li­on până la 27 de ani şi apoi a fost unul din­tre cei care au fon­dat afa­ce­rea X.com, care după ce a fu­zi­o­nat cu Con­fi­ni­ty a fost re­de­nu­mi­tă PayPal, în 2001. Musk a de­venit mi­liar­dar la 41 de ani şi în va­ra aces­tui an ocu­pa lo­cul 83 în to­pul ce­lor mai bo­ga­te per­soa­ne din lume.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.