MEG WHITMAN 42 DE ANI 40 DE ANI 33 DE ANI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Acum este pre­şe­din­te şi CEO al Hew­lett-Pac­kard Enter­pri­se şi pre­şe­din­te al HP Inter­na­ti­o­nal. Meg Whitman şi-a înce­put ca­ri­e­ra în 1979 ca brand manager la Proc­ter & Gam­ble. S-a an­ga­jat apoi la Walt Dis­ney Com­pa­ny şi a de­venit vi­ce­pre­şe­din­te de stra­te­gie şi pla­ni­fi­ca­re la 33 de ani. La 40 de ani era de­ja mi­li­o­na­ră; la 42 de ani s-a ală­tu­rat eBay şi la scurt timp a de­venit mi­liar­da­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.