CARLOS SLIM 51 DE ANI 25 DE ANI 21 DE ANI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Carlos Slim avea 21 de ani când şi-a înce­put ca­ri­e­ra ca bro­ker în Me­xic. În 1965, la 25 de ani, a înfi­in­ţat Inver­so­ra Bur­sa­til şi a de­venit mi­li­o­nar. Gru­pul de fir­me pe care l-a dez­vol­tat are ac­ti­vi­tă­ţi în in­dus­trii ca te­le­co­mu­ni­ca­ţii, edu­ca­ţie, sănătate, me­dia, os­pi­ta­li­ta­te, ser­vi­cii fi­nan­cia­re. La 51 de ani a de­venit mi­liar­dar, iar între 2010 şi 2013 a fost cel mai bo­gat om din lume.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.