SARA BLAKELY 41 DE ANI 29 DE ANI 27 DE ANI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

După ce s-a an­ga­jat ca re­pre­zen­tant de vânzări la o com­pa­nie nu­mi­tă Dan­ka, un­de era for­ţa­tă să poar­te cra­va­tă, deşi în Flo­ri­da era ex­trem de cald, i-au venit di­ver­se idei în le­gă­tu­ră cu o afa­ce­re în do­me­ni­ul len­je­ri­ei in­ti­me. La 27 de ani a înce­put să se do­cu­men­te­ze şi să dez­vol­te afa­ce­rea Spanx. După doi ani era de­ja mi­li­o­na­ră, iar la 41 de ani a in­trat în rândul mi­liar­da­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.