LARRY PAGE 30 DE ANI 25 DE ANI 25 DE ANI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Larry Page avea 25 de ani atunci când a in­ven­tat, împreu­nă cu Ser­gey Brin, mo­to­rul de cău­ta­re, în 1998. În ace­la­şi an a câşti­gat pri­mul mi­li­on şi după alţi pa­tru a de­venit mi­liar­dar, la 30 de ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.