POVESTEA BERZEI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Ber­ze­le aduc be­be­lu­şii la pă­rin­ţi... sau cel pu­ţin aşa fă­ce­au. Acum li­vre­a­ză co­le­te pentru com­pa­nia glo­ba­lă Cor­ner­sto­re. Ju­ni­or, cea mai si­li­toa­re bar­ză din com­pa­nie, ur­me­a­ză să fie pro­mo­vat când, din gre­şe­a­lă, ac­ti­ve­a­ză ma­şi­na de fă­cut be­be­lu­şi, adu­când pe lume o fe­ti­ţă ab­so­lut ado­ra­bi­lă. Dis­pe­rat să li­vre­ze mi­ca mi­nu­ne înain­te să afle şe­ful de eroa­re, Ju­ni­or ple­a­că într-o ex­pe­di­ţie neau­to­ri­za­tă ală­turi de pri­e­te­na sa Tu­lip, sin­gu­rul om de pe Mun­te­le Ber­ze­lor. Că­lă­to­ria ini­ţia­ti­că nu va du­ce doar la între­gi­rea unei fa­mi­lii, ci le va aju­ta pe ber­ze să re­vi­nă la ade­vă­ra­ta lor mi­si­u­ne pe Pă­mânt. O pro­duc­ţie War­ner Bros. Pic­tu­res şi War­ner Ani­ma­ti­on Gro­up, ani­ma­ţia „Ber­ze­le“are pre­mi­e­ra pe marile ecra­ne din 23 sep­tem­brie, atât în va­rian­ta du­bla­tă, cât şi sub­ti­tra­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.