LA CE FERMĂ MÂNCĂM AZI?

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Unii nu vor să re­nun­ţe la plă­ce­rea mâncă­rii pre­pa­ra­te pe înde­le­te din in­gre­di­en­te ob­ţi­nu­te de la pro­du­că­to­rii lo­ca­li nici în va­can­ţă, aşa că au apă­rut unităţi de ca­za­re rus­ti­ce gândi­te spe­cial pentru ei, scrie The Te­le­graph. La Gran­ja din Ibi­za, o fermă-ho­tel în stil maur, îi aşte­ap­tă pe tu­riş­ti cu pro­du­se lo­ca­le şi le ser­veş­te aces­to­ra mânca­rea pe me­se lun­gi la care to­ţi cei ca­za­ţi aco­lo mă­nâncă la un loc. Se or­ga­ni­ze­a­ză de ase­me­nea dis­cu­ţii despre agri­cul­tu­ră şi ate­li­e­re de slow-food, pre­cum şi şe­din­ţe de yo­ga. Coom­bes­he­ad Farm din Cor­nwall, Ma­rea Bri­ta­nie, îi îmbie pe cei care-i trec pra­gul cu me­ni­uri de de­gus­ta­re cu cinci fe­luri, pre­cum şi cur­suri ţi­nu­te de ma­eş­tri bu­că­tari la care par­ti­ci­pan­ţii înva­ţă cum să pu­nă mu­ră­turi şi să fa­că pâi­ne. În Aus­tra­lia, la nord de Mel­bo­ur­ne în Yar­ra Val­ley, se află o altă fermă tu­ris­ti­că, Me­le­tos, care ală­tu­ră pre­pa­ra­te­lor cu in­gre­di­en­te lo­ca­le şi spe­cia­li­tă­ţi de be­re de la mi­cro­be­ră­ria din in­cin­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.