IMAGINI VESELE PENTRU ORELE DE DUPĂ PROGRAM

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Ce po­ţi fa­ce atunci când car­ti­e­rul ara­tă pă­ră­sit, când sunt închi­se ma­ga­zi­ne­le şi lo­ca­lu­ri­le din el şi te de­pri­mă? Vii cu o idee ca să-l înve­se­leş­ti, aşa cum a pro­ce­dat un ar­tist din New York, Bil­ly Ro­han, care s-a gândit că gri­la­je­le me­ta­li­ce cu la­me­le pli­ne de pe vi­tri­ne­le ma­ga­zi­ne­lor şi lo­ca­lu­ri­lor din car­ti­e­rul Lo­wer East Si­de sunt prea tris­te şi le-ar sta bi­ne pic­ta­te, scrie New York Ti­mes. Cu aju­to­rul au­to­ri­tă­ţi­lor lo­ca­le şi al altor ar­tiş­ti, s-a tre­cut la im­ple­men­ta­rea proi­ec­tu­lui de­nu­mit „100 Gates“(„100 de gri­la­je“), pe gri­la­je apă­rând imagini vesele, de la flori şi fruc­te, pă­sări şi per­so­na­je de de­se­ne ani­ma­te la un mo­tan că­ru­ia i-au ie­şit ochii din cap de pof­tă la ve­de­rea unui ba­ton de sa­lam şi a unor mu­ră­turi, aces­ta din ur­mă find co­man­dat de un res­tau­rant.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.