170,8 MIL. LEI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­pre­zin­tă veni­tu­ri­le înre­gis­tra­te de UPC în România în cel de-al doi­lea tri­mes­tru al anu­lui, în crește­re cu cir­ca 10% față de ace­e­ași perioadă a anu­lui an­te­ri­or

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.