EFECTE:

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pre­vi­zi­u­ni­le pentru anul în curs vi­ze­a­ză ca si­te-ul Floria. ro să ge­ne­re­ze 40-45% din veni­turi, flo­ră­ri­i­le şi eveni­men­te­le apro­xi­ma­tiv 40%, iar proi­ec­te­le de amenajări flo­ra­le, în jur de 15% din cifra de afaceri. Doar proi­ec­tul pentru ame­na­ja­rea cu plan­te şi ver­de­a­ţă a ParkLake are o va­loa­re de peste 0,4 milioane de euro. Pre­vi­zi­u­ni­le pentru anul în curs vi­ze­a­ză de­pă­şi­rea pra­gu­lui de 2 milioane de euro pentru între­gul grup.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.