Pro­gra­me­zi echi­pa­men­te­le pentru di­fe­ri­te acți­uni și sce­na­rii, iar aplicația îți tri­mi­te no­ti­fi­cări pe SMS și e-mail, în fun­cție de sce­na­ri­i­le sta­bi­li­te de ti­ne. Cum ar fi între­ru­pe­rea sau por­ni­rea elec­tro­cas­ni­ce­lor afla­te în pri­za in­te­li­gen­tă sau de­cla­nș

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Sen­zor u / fe­re­as­tr

Ca­mer Wi-Fi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.