Echi­pa­men­te­le din gos­po­dă­ria ta pot fi con­tro­la­te ast­fel încât ni­mic rău să nu se întâmple, iar con­su­mul de energie va fi efi­ci­en­ti­zat, prin dis­pu­ne­rea de la dis­ta­nță de pri­ze­le in­te­li­gen­te in­sta­la­te în ca­să.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Sen­zor de inun­da ie

Priz in­te­li­gent

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.