Îţi pro­te­je­zi şi con­tro­le­zi ca­sa sau bi­ro­ul ori­un­de ai fi şi în ori­ce mo­ment al zi­lei, di­rect de pe te­le­fo­nul mo­bil, cu ser­vi­ci­ul Oran­ge Smart Ho­me. Ace­as­tă so­lu­ţie îţi per­mi­te să mo­ni­to­ri­ze­zi şi con­tro­le­zi de la dis­tan­ţă, prin in­ter­me­di­ul unei apli­ca­ţii,

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Sen­zor de mi care

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.