INSPIRAŢIE PISICEASCĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Du­pă ce au cu­ce­rit Inter­ne­tul, pi­si­ci­le par să fi cu­ce­rit şi lu­mea mo­dei, ser­vin­du-le drept inspiraţie cre­a­to­ri­lor. Co­lec­ţia Miu Miu de pri­mă­va­ră/va­ră 2010 a prezentat pi­sici sub for­mă de im­pri­meuri pe pi­e­se­le ves­ti­men­ta­re, Karl La­ger­feld a cre­at o se­rie de gen­ţi Lo­u­is Vu­it­ton de­co­ra­te cu ima­gi­nea pi­si­cii sa­le Cho­u­pet­te, iar mai nou Stel­la McCar­tney a in­clus o se­rie de por­tre­te de pi­sici în co­lec­ţia sa pre­toam­nă, scrie The Inde­pen­dent. Nici Dol­ce & Gab­ba­na, Cha­nel sau Lo­e­we nu s-au lă­sat mai pre­jos, fă­când loc mi­cu­ţe­lor fe­li­ne în co­lec­ţi­i­le lor sub for­mă de ac­ce­so­rii, bi­ju­te­rii sau im­pri­meuri pe ro­chii, blu­ze, eşar­fe ori pu­lo­ve­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.