ISTORIA CEAIULUI ÎNTR-O COLECŢIE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cum ce­ai­ul este o bău­tu­ră sa­vu­ra­tă de om de mul­tă vreme, ine­vi­ta­bil de-a lun­gul tim­pu­lui s-au con­fec­ţi­o­nat tot fe­lul de obi­ec­te ne­ce­sa­re pre­pa­ră­rii şi ser­vi­rii sa­le, care astă­zi sunt la mare cău­ta­re de că­tre co­lec­ţi­o­nari. O ast­fel de colecţie, de­ţi­nu­tă de un om de afaceri din do­me­ni­ul co­mer­ţu­lui cu ce­ai, Nir­mal Set­hia, pro­pri­e­tar al New­by Te­as, este poate cea mai im­por­tan­tă din lume şi va­lo­re­a­ză 200 de milioane de dolari, scrie CNN. Co­lec­ţia se com­pu­ne din peste 1.700 de pi­e­se din Eu­ro­pa, Asia şi Ame­ri­ca de Nord şi de Sud, une­le ve­chi de o mie de ani, alte­le de da­tă mai re­cen­tă, prin­tre care bo­luri, ce­ai­ni­ce, ceş­cu­ţe şi far­fu­ri­oa­re sau cu­tii pentru ce­ai, pro­pri­e­ta­rul pre­zen­tând din când în când ele­men­te ale sa­le la ex­po­zi­ţii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.