54,6

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

es­te ci­fra de afa­ceri înre­gis­tra­tă în 2015 de Cal­lPoint New Eu­ro­pe SRL, fir­ma sub care ope­re­a­ză Te­lus Inter­na­ti­o­nal pe plan lo­cal

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.