MLD. LEI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­pre­zin­tă valoarea pi­e­ţei to­ta­le de „Res­tau­ran­te şi alte ac­ti­vi­tă­ţi de ser­vi­cii de ali­men­ta­ţie“, con­form co­du­lui CAEN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.