CA SAREA ÎN COSMETICE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ce faci când vânză­ri­le de sa­re nu-ţi mai merg ca altă­da­tă? Pui sarea în cosmetice, so­lu­ţie la care a ape­lat o com­pa­nie tai­wa­ne­ză, Tai­wan Salt, care s-a rein­ven­tat sub de­nu­mi­rea de Taiyen Bi­o­te­ch Co. Ltd., mi­zând pe fap­tul că în ţa­ra sa de ori­gi­ne, sarea es­te per­ce­pu­tă ca având be­ne­fi­cii pentru să­nă­ta­te, scrie LA Ti­mes. Com­pa­nia a lan­sat o se­rie de produse cosmetice şi de îngri­ji­re per­so­na­lă cu apă de mare, pre­cum şi să­pu­nuri cu sa­re. Pro­du­se­le sa­le, mai ales şam­po­nul sau pas­ta de din­ţi cu sa­re se vând cel mai bi­ne către fe­mei­le de vârstă mij­lo­cie, iar Taiyen Bi­o­te­ch Co. Ltd. are de gând să lan­se­ze o ga­mă de produse pentru ţă­ri­le mu­sul­ma­ne, care evi­tă să fo­lo­se­as­că produse cu al­cool.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.