RAMENUL NU ES­TE CEEA CE PARE A FI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Mânca­re sim­plă care se gă­seş­te peste tot în Ja­po­nia, ramenul, un pre­pa­rat cu tăi­e­ţei care înoa­tă într-o su­pă cu di­ver­se in­gre­di­en­te, es­te acum şi de­sert, pentru cei care trec pragul unui local anu­me din New York. The De­sert Kit­chen din me­tro­po­la ame­ri­ca­nă a cre­at un ra­men dul­ce şi foar­te as­pec­tu­os care se cere fo­to­gra­fiat de clienţi şi încăr­cat pe re­ţe­le­le so­cia­le. De­ser­tul, nu­mit „ice cre­am ra­men“(„ra­men cu înghe­ţa­tă“), con­stă din­tr-o por­ţie de tăi­e­ţei din ge­la­ti­nă de al­ge în di­ver­se cu­lori, într-o „su­pă“de lap­te con­den­sat, ghe­a­ţă zdro­bi­tă, pră­ji­tu­re­le de orez, fruc­te şi si­rop de pi­er­sici şi se poa­te con­su­ma la fel ca pre­pa­ra­tul de la care îşi tra­ge in­spi­ra­ţia, apu­când tăi­ţeii cu be­ţi­şoa­re­le şi sor­bin­du-i.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.