ANTONIO GUTERRES A FOST NUMIT ÎN POSTUL DE SECRETAR GE­NE­RAL AL ONU

Business Magazin (Romania) - - EXTERNE -

Adu­na­rea Ge­ne­ra­lă a ONU l-a numit joia tre­cu­tă pe ANTONIO GUTERRES în postul de secretar ge­ne­ral al Orga­ni­zați­ei Nați­u­ni­lor Uni­te, pen­tru a-i suc­ce­de cu da­ta de 1 ia­nua­rie 2017 lui Ban Ki-moon. Man­da­tul aces­tu­ia se va încheia pe

31 de­cem­brie 2021. Săp­tă­mâna tre­cu­tă, Con­si­li­ul de Se­cu­ri­ta­te al ONU l-a re­co­man­dat în mod ofi­cial și în una­ni­mi­ta­te Adu­nă­rii Ge­ne­ra­le pe Guterres, fost prim-mi­nis­tru por­tu­ghez și fost șef al Age­nți­ei ONU pen­tru Re­fu­giați, pen­tru a fi numit ur­mă­to­rul secretar ge­ne­ral al orga­ni­zați­ei. Antonio Guterres, în vârstă de 67 de ani, a ac­ti­vat ca înalt co­mi­sar al ONU pen­tru re­fu­giați din iu­nie 2005 până în de­cem­brie 2015. Înain­te de a deți­ne acest post în ca­drul Age­nți­ei ONU pen­tru Re­fu­giați, Guterres a pe­tre­cut mai mult de 20 de ani în ser­vi­ci­ul pu­blic. El a fost prim-mi­nis­tru al Por­tu­ga­li­ei între 1995 și 2002.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.