66 DE MILIARDE DE LIRE

Business Magazin (Romania) - - EXTERNE -

ar pu­tea pi­er­de Ma­rea Bri­ta­nie da­că va ieși de pe piața UE, po­tri­vit unui studiu con­tro­ver­sat pu­bli­cat în lu­na apri­lie, re­a­li­zat de fos­tul mi­nis­tru bri­ta­nic al fi­nan­ţe­lor Ge­or­ge Osbor­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.