CÂNTĂREŢUL BOB DYLAN A PRI­MIT PREMIUL NOBEL PEN­TRU LITERATURĂ 2016

Business Magazin (Romania) - - EXTERNE -

Bob Dylan a pri­mit joi premiul pen­tru cre­a­rea unor noi ma­ni­e­re de ex­pre­sie po­e­ti­că în ca­drul ma­rii tra­di­ţii a mu­zi­cii ame­ri­ca­ne, in­for­me­a­ză si­te-ul ofi­cial al aces­tor pres­ti­gi­oa­se dis­tinc­ţii. Se­cre­ta­rul per­ma­nent al Aca­de­mi­ei Sue­de­ze, Sa­ra Da­ni­us, a spus că spe­ră ca aca­de­mia să nu fie cri­ti­ca­tă pen­tru de­ci­zie. „Bob Dylan me­ri­tă cu si­gu­ran­ţă premiul. Es­te un ma­re po­et, în sen­sul tra­di­ţi­o­nal al lim­bii en­gle­ze. Timp de 54 de ani, el s-a rein­ven­tat în mod con­stant, creând noi iden­ti­tă­ţi.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.