30 MIL. LEI

Business Magazin (Romania) - - COMPANII -

McDonald’s a ajuns să ai­bă în România 23 de ca­fe­ne­le sub bran­dul McCa­fe, iar aces­tea con­tri­bu­ie cu 6% la ci­fra de afaceri a gru­pu­lui pe piața lo­ca­lă, adi­că cu circa 30 de mi­li­oa­ne de lei. Astfel, du­pă nu­mă­rul de uni­tăți și du­pă ci­fra de afaceri, di­vi­zia de ca­fe­ne­le a la­nțu­lui ame­ri­can de res­tau­ran­te fast-food es­te unul din­tre cei mai mari ju­că­tori de pe piața lo­ca­lă de ca­fe­ne­le și ba­ruri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.