GALOP SPRE PRI­MUL MILIARD DE EU­RO

Business Magazin (Romania) - - COMPANII -

De­de­man Ba­cău, cea mai ma­re com­pa­nie an­tre­pre­no­ria­lă din România, con­tro­la­tă de frații Adrian și Dra­goș Pa­văl, a înre­gis­trat în pri­mul se­mes­tru un avans de 26% al ci­frei de afaceri, la 2,2 mld. lei (500 mil. eu­ro), po­tri­vit da­te­lor pu­bli­ce. Aces­ta es­te cel mai ma­re avans ra­por­tat de o com­pa­nie cu ac­ti­vi­tăți pe piața de re­tail într-o pe­ri­oa­dă în care creș te­rea con­su­mu­lui amin­tește de pe­ri­oa­da 20072008. Re­tai­le­rul și-a bu­ge­tat pen­tru acest an afaceri de

4,5 miliarde de lei, adi­că 1,01 miliarde de eu­ro, de­venind pri­ma com­pa­nie con­tro­la­tă de an­tre­pre­nori lo­ca­li care ar pu­tea tre­ce de pra­gul psi­ho­lo­gic de un miliard de eu­ro în ul­ti­mul de­ce­niu. Acest prag fu­se­se bă­tut doar de Rom­pe­tro­lul lui Di­nu Pa­tri­ciu în ur­mă cu ze­ce ani, când fir­ma era încă un bu­si­ness an­tre­pre­no­rial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.