FONDURILE STRĂINE DE ACȚIUNI AU RANDAMENTE DE 30% LA 12 LUNI

Business Magazin (Romania) - - COMPANII -

Fondurile străine de ac­ţi­uni, dis­tri­bu­i­te pe pia­ţa lo­ca­lă, au ob­ţi­nut randamente de până la 29% în ul­ti­me­le 12 luni, chiar şi de trei ori pes­te ran­da­men­tul ob­ţi­nut de un fond ro­mânesc de ac­ţi­uni. Fon­dul Raif­fei­sen Rus­sland, care ac­ti­ve­a­ză în Ru­sia, afi­şe­a­ză cel mai ma­re ran­da­ment, de 29%, ur­mat de un fond din Ame­ri­ca La­ti­nă cu 23%. Cel mai per­for­mant fond ro­mânesc de ac­ţi­uni, BT Ma­xim, cu ran­da­ment de 10%, se cla­se­a­ză pe lo­cul 20 în topul des­cres­că­tor al ran­da­men­te­lor în pe­ri­oa­da sep­tem­brie 2015 - sep­tem­brie 2016. Şi la cla­sa­men­tul fon­du­ri­lor de obli­ga­ţi­uni în fa­ţă ies tot ju­că­to­rii străini, cu randamente de 15,5% în pe­ri­oa­da sep­tem­brie 2015 - sep­tem­brie 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.