IMPACT HUB BU­CU­REȘTI,

Business Magazin (Romania) - - COMPANII -

unul din­tre pri­me­le hu­buri înfi­i­nța­te în România ca par­te a unei iniția­ti­ve in­ter­nați­o­na­le, a dez­vol­tat o plat­for­mă on­li­ne de­di­ca­tă an­tre­pre­no­ri­lor, prin in­ter­me­di­ul că­ru­ia aceștia au ac­ces la o se­rie de in­for­mații uti­le, pre­cum și la me­to­de de fi­na­nța­re a star­tup-uri­lor. Plat­for­ma, nu mi­tă Star­ta­ri­um, a fost dez­vol­ta­tă cu aju­to­rul unei in­ves­tiții de 400.000 de eu­ro pri­mi­te din par­tea ING Bank.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.