Ales­san­dro Vol­ta

Business Magazin (Romania) - - COVER STORY -

a in­ven­tat „pi­la vol­tai­ca“, stră­moșul bateriilor elec­tri­ce, ce per­mi­tea tran­sfor­ma­rea ener­gi­ei chi­mi­ce în energie elec­tri­că. Dis­po­zi­ti­vul său con­sta într-o pi­lă, re­a­li­za­tă din stra­turi alter­na­ti­ve de zinc, su­ga­ti­vă îmbi­ba­tă în apă să­ra­tă și ar­gint. Un fir atașat pă­rții su­pe­ri­oa­re și in­fe­ri­oa­re a pi­lei mă­su­ra ten­si­u­nea și in­ten­si­ta­tea din ace­as­ta

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.