NICIUN AN FĂ­RĂ CREȘTERI DE DO­UĂ CI­FRE.

Business Magazin (Romania) - - STRATEGIE -

Pro­du­că­to­rul lo­cal de sof­twa­re Zitec a înre­gis­trat creșteri anua­le ale afa­ce­ri­lor de do­uă ci­fre, cea mai ma­re fi­ind înre­gis­tra­tă anul tre­cut, de pes­te 35%. Pen­tru anul în curs, Alexandru Lă­pușan pre­vi­zi­o­nea­ză o creștere a veni­tu­ri­lor de circa 10%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.