EFECTE:

Business Magazin (Romania) - - STUDIU DE CAZ -

Noul de­po­zit, cu o su­pra­fa­ţă de 20.000 mp, va găz­dui în pro­por­ţie de 75-80% pro­du­se­le clienţilor ac­tua­li. De ase­me­nea, pen­tru aco­pe­ri­rea res­tu­lui de spa­ţiu, FM Logistic îşi pro­pu­ne să atra­gă noi par­te­neri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.