ANANASUL CARE TE BAGĂ ÎN SPERIEŢI

Business Magazin (Romania) - - PANORAMA -

Săr­bă­toa­rea de Hal­lo­we­en se aso­cia­ză, prin­tre alte­le, cu do­vle­cii sculp­ta­ţi şi tran­sfor­ma­ţi în fe­li­na­re, care par însă să piar­dă te­ren în fa­voa­rea ana­na­şi­lor. Cu mo­ţul de frun­ze şi as­pec­tul sol­zos, aceş­tia din ur­mă sunt con­si­de­ra­ţi foar­te po­tri­vi­ţi pen­tru re­a­li­za­rea de fi­gu­ri­ne care spe­rie pri­vi­to­rul, nu­mai po­tri­vi­te pen­tru Hal­lo­we­en, mo­tiv pen­tru care un nu­măr ma­re de oa­meni au de­cis să dea o ten­tă tro­pi­ca­lă săr­bă­to­rii şi să-şi exer­se­ze ta­len­tul de sculp­tori în ana­nas, pos­tând apoi roa­de­le mun­cii lor pe re­ţe­le de so­cia­li­za­re on­li­ne. Chiar da­că nu ţi­ne la fel de mult ca do­vle­a­cul, ananasul sculp­tat are avan­ta­jul că răs­pândeş­te o aro­mă plă­cu­tă în jur, ce­ea ce-i fa­ce pe cei care-l fo­lo­sesc pen­tru fe­li­na­re de Hal­lo­we­en să con­si­de­re că me­ri­tă efor­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.