FRIP­TU­RĂ CU PEDIGRIU

Business Magazin (Romania) - - PANORAMA -

Do­rin­ţa uno­ra de a fi cât mai in­for­ma­ţi cu privire la pro­veni­en­ţa hra­nei pe care o con­su­mă nu a scă­pat între­prin­ză­to­ri­lor şi re­tai­le­ri­lor, care s-au adap­tat, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Au apă­rut astfel mă­ce­lă­rii sau ser­vi­cii de li­vra­re de car­ne di­rect de la fer­mă că­tre cli­en­ţi, pen­tru cei care vor să ştie clar de la ce ani­mal pro­vi­ne car­nea din frip­tu­ra sau ham­bur­ge­rul lor, un­de a cres­cut aces­ta şi un­de a fost sa­cri­fi­cat. Mai mult, unii cli­en­ţii cer ca toa­tă car­nea pe care o cum­pă­ră o da­tă pen­tru di­ver­se pre­pa­ra­te să fie de la un sin­gur ani­mal, ce­ea ce mi­ci­le mă­ce­lă­rii pot să le ofe­re ce­lor care le fac vânza­re de o anu­mi­tă su­mă, care nu es­te de­loc mi­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.