EXTERN

Business Magazin (Romania) - - CIFRE -

Prețul ca­se­lor a cres­cut cu 2,9% în zo­na eu­ro și cu 4% în Uni­u­nea Europeană în al doi­lea tri­mes­tru din 2016 com­pa­ra­tiv cu ace­e­ași pe­ri­oa­dă din anul tre­cut. Cea mai ma­re creștere în ace­as­tă pe­ri­oa­dă a fost înre­gis­tra­tă în Unga­ria și Le­to­nia (10,3%), ur­ma­te de Aus­tria (9%) și Ma­rea Bri­ta­nie (8,8%). Cele mai mari scă­deri au fost ob­ser­va­te în Ci­pru (-8,9%) și Ita­lia (-1,4%). Și pe plan lo­cal prețu­ri­le au avut un avans pu­ter­nic de 6,8% în al doi­lea tri­mes­tru din 2016 com­pa­ra­tiv cu ace­e­ași pe­ri­oa­dă din 2015. Totuși com­pa­ra­tiv cu tri­mes­trul tre­cut, cea mai ma­re creștere a avut loc în Le­to­nia (6,6%), apoi Esto­nia, Li­tua­nia și Por­tu­ga­lia (toa­te 3,1%). În ace­e­ași pe­ri­oa­dă scă­deri ale prețu­lui ca­se­lor au avut loc în Croația și Ci­pru (-0,9%), Ita­lia (-0,4%) și Unga­ria (-0,2%).

Evo­luția tri­mes­tria­lă a prețu­lui ca­se­lor din Uni­u­nea Europeană

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.