INTERN

Business Magazin (Romania) - - CIFRE -

În lu­na au­gust 2016, pro­duc­ţia in­dus­tria­lă a scăzut fa­ţă de lu­na pre­ce­den­tă cu 11,5%, ca se­rie bru­tă şi a cres­cut cu 0,5% ca se­rie ajus­ta­tă în func­ţie de nu­mă­rul de zi­le lu­cră­toa­re şi de se­zo­na­li­ta­te. Și față de anul pre­ce­dent pro­du­cția in­dus­tria­lă a cres­cut atât ca se­rie bru­tă, cât și ca se­rie ajus­ta­tă cu 1,1%, res­pec­tiv cu 0,1%. Pro­du­cția in­dus­tria­lă bru­tă a cres­cut ca ur­ma­re a creş­te­rii in­dus­tri­ei pre­lu­cră­toa­re (Ă2,1%). Însă in­dus­tria ex­trac­ti­vă a scăzut cu 18,6%, în timp ce pro­duc­ţia şi fur­ni­za­rea de energie elec­tri­că şi ter­mi­că, ga­ze, apă cal­dă şi aer con­di­ţi­o­nat au scăzut cu 1,7% com­pa­ra­tiv cu anul tre­cut.

Evo­lu­ţia lu­na­ră a pro­duc­ţi­ei in­dus­tria­le (ajus­ta­tă se­zo­ni­er şi în func­ţie de nu­mă­rul de zi­le lu­cră­toa­re)

2010 ă 100

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.