ACTIVITATEA DIN SECŢIILE DE VOTARE, ÎNREGISTRATĂ AUDIO-VIDEO

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Activitatea în secţiile de votare la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re va fi înregistrată audio-video neîntre­rupt, du­pă ora 21.00, de când se închid secţiile şi până ce to­ţi mem­brii aces­to­ra pă­ră­sesc lo­ca­lul, a de­cis gu­ver­nul. În plus, po­tri­vit mi­nis­tru­lui de in­ter­ne, Dra­goş Tu­do­ra­che, pli­cu­ri­le vor fi tran­spa­ren­te, au­to­si­gi­lan­te şi cu un nu­măr unic de înre­gis­tra­re, pen­tru a eli­mi­na sus­pi­ci­u­ni­le cu pri­vi­re la mo­dul în ca­re şta­pi­le­le vor fi închi­se şi se­cu­ri­za­te du­pă ora 21.00.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.