DE­PU­TA­ŢII AU DE­CIS MAJORAREA TICHETULUI DE MASĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

De­pu­ta­ţii au de­cis majorarea tichetului de masă până la 15 lei, fa­ţă de 9 lei cât este în pre­zent, an­ga­ja­to­rul pu­tând să ale­a­gă da­că va păs­tra va­loa­rea ac­tua­lă a tichetului sau îl va ma­jo­ra. Proi­ec­tul de lege a fost adop­tat cu 250 de vo­turi pen­tru şi 2 ab­ţi­neri. Gu­ver­nul nu a sus­ţi­nut majorarea va­lo­rii tichetului de masă. Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor este for de­ci­zi­o­nal în acest caz, iar le­gea va mer­ge spre pro­mul­ga­re la pre­şe­din­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.