UTILIZATORII GOOGLE FLIGHTS VOR AFLA CÂND SE SCUMPESC TARIFELE DE ZBOR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Gi­gan­tul american Google a lan­sat o no­uă func­ţi­o­na­li­ta­te pen­tru Google Flights, ser­vi­ci­ul său de cău­ta­re on­li­ne a bi­le­te­lor de avi­on, prin in­ter­me­di­ul că­ru­ia utilizatorii vor şti când vor creş­te tarifele pen­tru anu­mi­te zbo­ruri, scrie por­ta­lul te­chcrun­ch.com.

Ast­fel, utilizatorii îşi vor pu­tea re­zer­va bi­le­te­le de avi­on înain­te ca ta­ri­ful aces­to­ra să cre­as­că. Înain­te, prin in­ter­me­di­ul ser­vi­ci­u­lui Google Flights, utilizatorii pu­te­au ve­dea fluc­tua­ţi­i­le ta­ri­fe­lor bi­le­te­le­lor de avi­on şi să cau­te ce­le mai ief­ti­ne zbo­ruri în func­ţie de des­ti­na­ţia ale­a­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.