STUDENŢII RO­MÂNI VOR SĂ LUCREZE LA BMW, GOOGLE SAU APPLE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Ce­le mai cău­ta­te jo­buri din Ro­mânia sunt ce­le de in­gi­ne­rie şi pro­duc­ţie, pe lo­cul ur­mă­tor fi­ind me­dia şi ad­ver­ti­sing, po­tri­vit stu­di­u­lui Uni­ver­sum Stu­dent Re­se­ar­ch 2016 re­a­li­zat în Eu­ro­pa. În ce­ea ce pri­veş­te companiile pre­fe­ra­te de stu­den­ţi, op­ţi­u­ni­le di­fe­ră în func­ţie de do­me­ni­ul de stu­diu şi de sex. Ast­fel, studenţii de la fa­cul­tă­ţi­le de in­gi­ne­rie au ales BMW pe pri­mul loc cu 16,6% din vo­turi, în timp ce aproa­pe unu din doi vi­i­tori IT-şti vrea să lucreze pen­tru Google. Studenţii de la ASE sau alte fa­cul­tă­ţi cu pro­fil de bu­si­ness sau co­merţ au ales pe pri­mul loc com­pa­nia ame­ri­ca­nă Apple, ca­re îşi fa­ce loc şi în top ze­ce an­ga­ja­tori do­ri­ţi şi de cei ca­re stu­dia­ză la fa­cul­tă­ţi de in­gi­ne­rie sau IT.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.