KENT ORRGREN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

a fost nu­mit chi­ef exe­cu­ti­ve of­fi­cer al Wor­ld Class Ro­ma­nia. El îl in­lo­cu­i­eş­te pe Mi­ka­el Fred­holm, ca­re va con­ti­nua să fie mem­bru în con­si­li­ul de ad­mi­nis­tra­ţie al Wor­ld Class Ro­ma­nia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.