DEDEMAN A CUMPĂRAT DOUĂ TERENURI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Re­ţe­aua de ma­ga­zi­ne de bri­co­laj Dedeman, con­tro­la­tă de fra­ţii Dra­goş şi Adrian Pa­văl, cum­pă­ră două terenuri în Za­lău, de la Ce­ma­con Re­al Esta­te, va­loa­rea tran­zac­ţi­ei fi­ind de 1,58 mi­li­oa­ne euro fă­ră TVA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.