CEI MAI ADMIRAȚI CEO DIN INDUSTRIE ȘI ENERGIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Acest do­me­niu gru­pe­a­ză ce­le mai mari com­pa­nii din Ro­mânia din punct de ve­de­re al ci­fre­lor de afa­ceri; în ace­lași timp, este unul din­tre do­me­ni­i­le cu ce­le mai puți­ne com­pa­nii re­pre­zen­ta­te în catalog de ma­na­ge­rii lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.