DIN SUA ÎN BUCUREŞTI ŞI ÎNAPOI ÎN SUA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Flo­rin Tal­peș oferă ca exem­plu două de­ci­zii de bu­si­ness ca­re au aju­tat Bit­de­fen­der să cre­as­că de-a lun­gul tim­pu­lui. Una a fost lua­tă în ur­mă cu apro­xi­ma­tiv cinci ani, când com­pa­nia avea o par­te din ce­ea ce fon­da­to­rul Bit­de­fen­der nu­mește „car­ti­e­rul ge­ne­ral“al com­pa­ni­ei în SUA. Au ho­tă­rât atunci să adu­că car­ti­e­rul ge­ne­ral la Bu­cu­rești. „Am de­cis atunci că este mai bi­ne să avem car­ti­e­rul ge­ne­ral într-o sin­gu­ră

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.