CUM, CÂND ŞI DE CE AȚI PORNIT AFA­CE­REA?

Business Magazin (Romania) - - // RETAIL -

Sa­vini Due a fost înfi­i­nța­tă în 2003, cu sco­pul de a pro­du­ce în Ro­mânia mo­bi­li­e­rul din lemn în stil rus­tic și de a-l ex­por­ta în Eu­ro­pa. Mo­ti­vul pen­tru ca­re am pornit pe acest drum a fost și este în con­ti­nua­re pa­si­u­nea pen­tru ace­as­tă industrie. În fa­mi­lia mea exis­tă o tra­diție lun­gă în pro­du­ce­rea mo­bi­li­e­ru­lui, iar de­ci­zia de a tre­ce gra­nițe­le și a ve­ni în Ro­mânia am luat-o pen­tru a con­ti­nua tra­diția și în afa­ra Ita­li­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.