CE PLANURI AVEŢI?

Business Magazin (Romania) - - // RETAIL -

Ne pro­pu­nem ca fi­e­ca­re ca­să din Ro­mânia, în pri­mul rând, iar apoi din între­a­ga Eu­ro­pă, să ai­bă cel puțin o baie mo­bi­la­tă de Sa­vini Due. Iar pen­tru asta tre­bu­ie să con­ti­nuăm să creștem, să in­ves­tim în oa­me­nii noștri, în noi pro­du­se și noi teh­no­lo­gii de pro­du­cție. Focusul prin­ci­pal este de a crește no­to­ri­e­ta­tea bran­du­lui Sa­vini Due la ni­vel nați­o­nal și in­ter­nați­o­nal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.