43% AU VÂRSTE

Business Magazin (Romania) - - // SERVICII - De ani

au între 35 şi 50

La Shi­sei­do Spa prețul me­diu al unei te­ra­pii este de 50 de euro, una din­tre ce­le mai aprei­ca­te fi­ind Ku­ro­ho Bo­dy – ma­saj de relaxare re­pre­zen­ta­tiv pen­tru Shi­sei­do –

„ca­re oferă o de­co­nec­ta­re to­ta­lă și o hi­dra­ta­re in­ten­să a pi­e­lii, con­cen­trându-se pe sti­mu­la­rea punc­te­lor de pre­si­u­ne Tsu­bo, echi­li­brând ener­ge­tic or­ga­nis­mul și in­du­când o stare pro­fun­dă de relaxare“, spu­ne ma­na­ge­rul spa-ului de la Ste­ja­rii. Vo­u­che­re­le ca­dou sunt cum­pă­ra­te cu pre­că­de­re pen­tru a fi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.