> 10.000

Business Magazin (Romania) - - // TENDINŢE -

au renunţat la sis­te­mul centralizat de încălzire în pri­me­le 8 luni ale anu­lui (ana­li­ză Ariston Ther­mo Ro­mânia)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.