O DEMISIE PENTRU O CANDIDATURĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Cristian Ghi­nea şi-a anun­ţat mi­er­cu­rea tre­cu­tă de­mi­sia din funcţia de ministru al fondurilor europene pentru a can­di­da pe lis­ta USR la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 11 decembrie. „Ulti­ma mea şe­din­ţă ca mem­bru în gu­ver­nul Cioloş 1. E un sen­ti­ment ci­u­dat. Pa­re un se­col pri­vind îna­poi, dar nu au tre­cut nici şa­se luni de mi­nis­te­riat, nici un an de când am mers la Can­ce­la­rie. A fost in­tens. Şi a fost o onoa­re! De azi înce­pe altce­va“, a scris mi­nis­trul pe pa­gi­na sa de Fa­ce­book. Aces­ta a de­cis să ac­cep­te ofer­ta USR de a can­di­da pe lis­te­le aces­tui par­tid pentru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, au de­cla­rat mar­ţi se­a­ra pentru Me­dia­fax sur­se gu­ver­na­men­ta­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.