GOOGLE A CUMPĂRAT EYEFLUENCE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Eyefluence, o fir­mă ca­re a dez­vol­tat o tehnologie de ur­mă­ri­re a ochi­lor, a anun­ţat că a fost cum­pă­ra­tă de Google. Ni­ci­u­na din­tre ce­le do­uă păr­ţi nu a ofe­rit de­ta­lii des­pre suma plă­ti­tă. Eyefluence a fost fon­da­tă în 2013 şi a pri­mit in­ves­ti­ţii în va­loa­re de 21,6 milioane de dolari de la Intel Ca­pi­tal, Jazz Ven­tu­re Par­tners, Mo­to­ro­la So­lu­ti­ons Ven­tu­re Ca­pi­tal şi NHN Invest­ment, no­te­a­ză Go4it. Cel mai pro­ba­bil teh­no­lo­gia dez­vol­ta­tă de Eyefluence va fi fo­lo­si­tă în dis­po­zi­ti­ve­le pentru re­a­li­ta­te vir­tua­lă şi re­a­li­ta­te aug­men­ta­tă, dar şi în po­si­bi­le vi­i­toa­re mo­de­le de oche­lari in­te­li­gen­ţi. Teh­no­lo­gia îi per­mi­te unui uti­li­za­tor să na­vi­ghe­ze prin me­ni­uri şi să fa­că se­lec­ţii doar prin miş­ca­rea ochi­lor. Prac­tic, ochii unei per­soa­ne sunt fo­lo­si­ţi pe post de maus.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.