AMAZON VREA SĂ VÂNDĂ INTERNET ÎN EUROPA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Amazon, cel mai ma­re re­tai­ler on­li­ne din lu­me şi nu­mă­rul unu pe pia­ţa fur­ni­zo­ri­lor de ser­vi­cii clo­ud, con­ti­nuă să se di­ver­si­fi­ce şi vrea să de­vi­nă fur­ni­zor de internet în Europa. Com­pa­nia do­reş­te să ofe­re internet împreu­nă cu ser­vi­ci­ul Pri­me pe pi­e­ţe­le pe ca­re aces­ta este dis­po­ni­bil. Amazon tre­bu­ie, însă, să pri­me­as­că un­dă ver­de de la autorităţile an­ti­trust din UE, po­tri­vit Go4it. Gi­gan­tul ame­ri­can vrea, prin ace­as­tă mu­ta­re, să de­vi­nă mai com­pe­ti­tiv pe pia­ţa fur­ni­ză­rii de ser­vi­cii vi­deo. În acest mo­ment, Amazon Pri­me in­clu­de şi ser­vi­ci­ul de stre­a­ming vi­deo în Ma­rea Bri­ta­nie, Ger­ma­nia şi Aus­tria. Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă nu pri­veş­te, însă, cu ochi buni mo­dul în ca­re ma­ri­le com­pa­nii ame­ri­ca­ne fac afaceri în blo­cul co­mu­ni­tar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.