WIZZ AIR A LANSAT O NOUĂ RUTĂ DE PE AEROPORTUL HENRI COANDĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Com­pa­nia ae­ria­nă low­cost Wizz Air va lan­sa zbo­ruri pe Bu­cu­reş­tiVar­şo­via din iu­nie 2017. Com­pa­nia va alo­ca cea de-a şap­tea ae­ro­na­vă ba­zei din Var­şo­via şi va înce­pe să ope­re­ze pe şap­te noi ru­te ca­re vor co­nec­ta ca­pi­ta­la Po­lo­ni­ei cu pa­tru ca­pi­ta­le din Europa Cen­tra­lă şi de Est: Bu­cu­reş­ti, Bra­tis­la­va, Ki­ev şi Vil­ni­us şi cu trei des­ti­na­ţii de re­la­xa­re: Lyon şi Ni­sa în Fran­ţa şi La­me­zia Ter­me în Ita­lia. Zbo­ru­ri­le din Bu­cu­reş­ti spre Var­şo­via vor fi ope­ra­te de pa­tru ori pe săp­tă­mână. Pe ace­as­tă rută are în pre­zent cur­se com­pa­nia po­lo­ne­ză LOT. Low-cos­tul şi-a con­so­li­dat în acest an po­zi­ţia pe pia­ţă prin des­chi­de­rea de ru­te noi din Bu­cu­reş­ti, Si­biu, Cluj-Na­po­ca,

Ia­şi, Su­ce­a­va. Pe ru­te ex­ter­ne, Wizz Air a legat în acest an Ro­mânia de Li­sa­bo­na (Por­tu­ga­lia), Tel Aviv (Isra­el), Lar­na­ca

(Ci­pru) şi alte des­ti­na­ţii din Europa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.