ANTREPRENORII CÂȘTIGĂ TEREN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Antreprenorii din Ro­mânia și-au crescut afacerile cu­mu­la­te cu 11% și și-au îmbu­nă­tățit mar­je­le de pro­fit. Ci­fra de afaceri per sa­la­riat a crescut în 2015 cu 5,6%, până la 482.000 de lei, iar pro­fi­tul brut per sa­la­riat s-a ma­jo­rat cu 19%, ajun­gând la 21.000 lei, po­tri­vit ana­li­zei a 2.900 de com­pa­nii în ca­drul proi­ec­tu­lui „Cam­pi­oni în bu­si­ness“. Ce­le 2.900 de com­pa­nii ana­li­za­te în ca­drul stu­di­u­lui au înre­gis­trat în 2015 o ci­fră de afaceri cu­mu­la­tă de cir­ca 243 de miliarde de lei, cu 11% mai ma­re fa­ţă de anul 2014. To­to­da­tă, pro­fi­tul brut cu­mu­lat al aces­tor com­pa­nii a ajuns la 10,6 miliarde de lei în 2015, în creş­te­re cu 26% fa­ţă de anul pre­ce­dent, com­pa­ni­i­le locale reu­şind ast­fel să-şi îmbu­nă­tă­ţe­as­că ra­ta pro­fi­ta­bi­li­tă­ţii. Şi nu­mă­rul de an­ga­ja­ţi ai com­pa­ni­i­lor an­tre­pre­no­ria­le a crescut în 2015 fa­ţă de 2014.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.